Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenors undersökning Barns mobila vanor: Egen smart mobil vid 9 års ålder

Telenor har i samarbete med TNS Sifo intervjuat 2195 föräldrar om deras barns tillgång till smarta mobiler och surfplattor. Studien visar att 24 procent av femåringarna har en egen surfplatta och att genomsnittsåldern för en egen smart mobil är 8,7 år. Vid 11 års ålder har nästan nio av tio barn en egen smart mobil.

Studien är genomförd under oktober månad i år och undersöker andelen av mobila enheter i olika åldrar. Studien är den hittills enda i Sverige som visar spridningen år för år.

-  Det är fantastiskt spännande resultat, särskilt den egna surfplattan i de låga åldrarna sticker ut. Barnen ritar, ser på film och spelar långt innan de lär sig läsa och skriva. Jag har själv en tvååring som redan nu hanterar surfplattan som om den var det mest naturliga i världen, säger Daniel Särefjord, konsumentchef på Telenor Sverige. Han fortsätter:

-  Många föräldrar undrar när det är dags att låta barnen få en egen telefon och sett till de här resultaten är det alltså omkring de första skolåren. Säkerligen har det att göra med att det är ungefär då man börjar ta sig mellan olika platser på egen hand.

Resultaten pekar på en fortsatt digital revolution där framför allt surfplattorna ökat snabbt. Men samtidigt uppger knappt var tionde familj att de inte har vare sig surfplatta eller smart mobil tillgängligt för barnen. Skälen som uppges varierar stort, en del tycker att prylarna är helt onödiga, en del tycker inte att barnen är tillräckligt försiktiga med sina saker och några uppger kostnad som ett skäl.

-  Utvecklingen går otroligt fort. På bara ett år har den här gruppen halverats, förra året var det ungefär 20 procent som uppgav att deras barn inte hade tillgång till en smart mobil eller en surfplatta, avslutar Daniel Särefjord.


Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,3 miljarder kronor (2012) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com