Gå direkt till innehåll
Telenor Sverige redovisar resultat för första kvartalet 2011

Pressmeddelande -

Telenor Sverige redovisar resultat för första kvartalet 2011

Förbättrat resultat, långsiktiga investeringar i frekvensutrymme för 4G och fortsatt stark utveckling i företagssegmentet – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för första kvartalet 2011.

– Vi har en fortsatt stabil underliggande tillväxt i mobilaffären trots att första kvartalet inneburit något lägre aktivitet på privatkundsmarknaden. Jag är nöjd med resultatutvecklingen, även om vi måste stärka intaget av nya privatkunder. Trenden att kunder går från kontantkort till abonnemang håller i sig och här har vi en utmaning i förhållande till våra konkurrenter givet sammansättningen av vår kundbas, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.  

Det samlade EBITDA för Telenor Sverige uppgick under kvartalet till 731 MSEK, en ökning från 674 MSEK samma period förra året. Det förbättrade resultatet berodde främst på fortsatt positiv utveckling av kärnverksamheten med ökad bruttovinst från mobiltelefoni och minskade omkostnader.

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade med sex procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde främst på kundtillväxt inom prioriterade segment. Intäkter från samtrafik minskade något, drivet av regulatoriska förändringar.

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 074 000, en ökning med 13 000 jämfört med utgången av fjärde kvartalet 2010. Ökningen drevs huvudsakligen av tillväxt inom företagssegmentet, avseende både mobilt bredband och röstabonnemang. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 357 000.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 713 MSEK under första kvartalet, jämfört med 787 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 530 000 vid första kvartalets utgång.

Viktiga händelser under det första kvartalet 2011   • Telenor ingick avtal med sex kommuner i Blekinge och Skåne om leverans av Telenor One Flexibel, en nätbaserad telefonväxel. Avtalet är det största i sitt slag mellan Telenor och en aktör i offentlig sektor.
  • Telenor lanserade den nya musiktjänsten WiMP tillsammans med Aspiro.
  • Telenor lanserade möjlighet att ringa för svenska minutpriser i hela Norden genom tjänsten Telenor Gränslöst. Samtidigt sänktes standardpriserna för datatrafik i Norden och Europa.
  • Telenor vann 2x10 MHz i Post- och telestyrelsens auktion av frekvenser i det så kallade 800 MHz-bandet, genom Net4Mobility, samägt med Tele2. Utrymmet ska användas i den pågående 4G-utbyggnaden.
  • Telenor lanserade Pott med surf, vilket innebär att mobilsurf nu ingår i alla smartphone-abonnemang.
  • Telenor lanserade som första operatör ett ”månadskort” för mobilen i form av ett kontantkort som ger användare möjlighet att ringa, sms:a och mobilsurfa fritt inom Sverige för en fast summa varje månad.
  • Telenor lanserade ett nytt 4G-abonnemang, 4G Medium, med lägre månadskostnad och möjlighet att köpa extra data vid behov.
  • Kommunförbundet Skåne beslutade tillsammans med 32 Skånekommuner att förlänga avtal med Telenor för helhetsansvar för kommunernas telekommunikation.
  • Bredbandsbolaget lanserade ny tjänst för gaming, Gamingprofilen, tillsammans med PlayZeek.Se bifogad PDF för resultat i tabellform.

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnenter (Q4 2010), en omsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och en arbetsstyrka på cirka 32 000 arbetsår. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com