Gå direkt till innehåll
Telenor Sverige passerar 500 000 talkunder på företagssidan

Pressmeddelande -

Telenor Sverige passerar 500 000 talkunder på företagssidan

Bakgrunden till framgången är främst det växande behovet av verktyg för mobilt arbetssätt, både bland mindre och större företag.

- Vi fortsätter en mycket positiv utveckling och befäster vår position som den näst största operatören på marknaden och den tydliga utmanaren till Telia. Återkopplingen vi får från våra företagskunder, visar att vi upplevs som tillgängliga och flexibla. Vi arbetar nära kunderna och erbjuder behovsanpassade och skalbara lösningar, säger Thomas Sparrmo, marknadschef på Telenor Business.

En historisk tillbakablick visar 20 år av tre varumärken, en rasande teknikutveckling och en mycket stabil kundtillväxt. Sedan Europolitan etablerades på den svenska marknaden 1991 har företaget fått nya ägare två gånger; första gången med Vodafone i april 2002, och andra gången med Telenor i oktober 2005. Telenor har bland annat lanserat affärspaketet, med smarta paketlösningar för surf och telefoni, som rönt stor framgång i SME-segmentet.

Under Europolitantiden befästes en stark position bland företagarna i Sverige, och Vodafone fortsatte att utveckla starka företagserbjudanden och lanserade bland annat ”DTK”, Det Trådlösa Kontoret. DTK ligger till grund för en av Telenors mest framgångsrika produkter idag inom storkundssegmentet, Telenor One, en nätbaserad företagsväxel.

- Telenor One används av flera hundra tusen företagare runt om i landet idag och vi ser en fortsatt stor potential i takt med att det mobila arbetssättet ökar i Sverige. Vi har en nära dialog med våra kunder och strävar efter att utveckla nya och smartare verktyg, som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos våra kunder, säger Thomas Sparrmo, Marknadschef på Telenor Business.

Telenor genomförde i våras en nordisk undersökning, där 800 beslutsfattare i Sverige tillfrågades om sina kommunikationslösningar idag och hur man tror att dessa kommer att förändras under de kommande åren. 15 procent av de tillfrågade har idag enbart en mobil telefonilösning och 85 procent har en kombination av mobilt och fast. 32 procent uppger att de planerar att ersätta hela eller delar av sin fasta telefoni med mobiltelefoni under de kommande två åren.

Samma undersökning visar att 44 procent tror att andelen anställda som arbetar mobilt kommer att öka under 2011 och 58 procent tror att 4G kommer att innebära att verksamheten går mot ett mer mobilt arbetssätt. De viktigaste drivkrafterna för ett mobilt arbetssätt, uppges vara möjligheten för anställda att arbeta utanför kontoret (90 %), att det är ett sätt att spara tid och öka effektiviteten (82 %), samt att det bidrar till att kunna ge en bättre service till kunder och partner (81 %).

Om Nordic Mobility Report
Nordic Mobility Report utkom första gången 2009. Syftet med rapporten är att årligen undersöka behov av och förutsättningar för mobilt arbetssätt och mobil livsstil i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Undersökningen har genomförts i samarbete med undersökningsföretaget Brand Jobs under april 2011 och omfattar tre målgrupper i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

  • Beslutsfattare om mobiltelefoni på företag (800 intervjuer).
  • Användare av företagsbetald mobiltelefon (2000 intervjuer).
  • Privatpersoner med egenbetald mobiltelefon (2000 intervjuer).

Undersökningen ges ut och genomförs på uppdrag av Telenor Sverige AB.

 

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter