Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor skapar öppet nät genom Open Universe

Telenor skapar en öppen plattform för tjänsteleverantörer av bredband i så kallade öppna nät. Genom kommunikationsoperatören Open Universe får boende i flerbostadshus tillgång till Telenors moderna nätinfrastruktur och ett brett utbud av tjänsteleverantörer. 

Den nya kommunikationsoperatören Open Universe blir en leverantör av kapacitet och infrastruktur för tjänsteleverantörer. Genom Telenors fibernät som idag levererar hastigheter upp till 1 Gbit/s kommer fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kunna erbjuda sina boende ett brett utbud av leverantörer av moderna bredbandslösningar för internet, TV och telefoni, så kallad 3-play.

- Det är ett naturligt steg att ta med tanke på den efterfrågan på öppna nät och flexibilitet vi ser bland fastighetsägare, stadsnät och allmännyttan. Genom att agera kommunikationsoperatör säkerställer vi valmöjlighet för de boende samtidigt som fler kan utnyttja den höga kvalitet och service som Telenors fibernät representerar, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

Den nya kommunikationsoperatören är resultatet av ett långsiktigt arbete inom Telenor Sverige med målsättning att skapa en utmanare till befintliga kommunikationsoperatörer på marknaden.

- Fokus nu är att så snabbt som möjligt etablera ett attraktivt erbjudande för den här målgruppen. Vår målsättning är att ha ett brett och attraktivt utbud av tjänsteleverantörer som kan tillgodose framtidens krav på bredbandstjänster med hög kvalitet i form av internet, TV och telefoni, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

 

Ämnen

Taggar


Om Telenor

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter