Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor och Tele2:s mobilnät täcker nu 90 procent av Sveriges yta

Telenor och Tele2 går nu i mål med en miljardsatsning på ökad mobiltäckning omfattande utbyggnad av basstationer för 4G och 2G över hela Sverige. Initiativet innebär att de två operatörernas mobilnät nu täcker 90 procent av Sveriges yta vardera och 99,9 procent av den svenska befolkningen. Resultatet är inte bara bättre täckning utan även förbättrad samtalskvalitet och snabbare mobilsurf.

Projektet har pågått sedan 2014 och syftar till att förtäta mobilnätet och skapa konkurrens på mobilmarknaden utanför tätorter. Utbyggnaden innebär att det nu finns tre svenska mobiloperatörer med en yttäckning runt 90 procent och en befolkningstäckning 99,9 procent. Mobilnätet har byggts ut med 140 procent i norra Sverige och 40 procent i de södra delarna.

- Vi har nu kommit en bra bit på vägen i att koppla upp Sverige och störst skillnad märker de som bor och arbetar i mer glesbefolkade områden. På så sätt skapar vi förutsättningar för att nya tjänster som gör livet enklare, effektivare och mer hållbart ska kunna bli tillgängliga för alla, säger Patrik Hofbauer, vd på Telenor Sverige.

Resultatet av nätsatsningen är bättre samtalskvalitet och stabilare surfupplevelse, inte minst eftersom utbyggnaden av 4G även på landsbygden görs på dubbla frekvenser, vilket innebär dubbel kapacitet.Utbyggnadsprojektet är långt ifrån det sista som Telenor och Tele2 kommer att genomföra. De två operatörerna har även tillkännagett att nätsamarbetet ska fortsätta och omfatta 5G-utbyggnad med start 2020.

- Vårt mobilnät är ryggraden i Tele2. Vi tror på ett mer uppkopplat Sverige och är oerhört stolta över vad vårt nät möjliggör för både privat- och företagskunder idag. Vi nöjer oss dock inte här. Vi kommer fortsätta investera med samma kraft i befintliga och framtida nät framöver, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.

Telenor och Tele2 har via det samägda bolaget Net4Mobility tagit täten i utbyggnaden av moderna mobilnät i Sverige och blev redan i början av 2013 först i Sverige med ett rikstäckande 4G-nät.

Län % utbyggnad sedan 2014*
Blekinge län 28%
Dalarnas län 68%
Gotlands län 25%
Gävleborgs län 68%
Hallands län 30%
Jämtlands län 89%
Jönköpings län 49%
Kalmar län 51%
Kronobergs län 17%
Norrbottens län 304%
Skåne län 25%
Stockholms län 16%
Södermanlands län 44%
Uppsala län 51%
Värmlands län 69%
Västerbottens län 108%
Västernorrlands län 92%
Västmanlands län 33%
Västra Götalands län 33%
Örebro län 45%
Östergötlands län 29%

*mätt i antal siter för 2G och 4G

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99,9 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag (Q1 2017) cirka 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 670 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,6 miljarder kronor (2016) och har cirka 1600 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 24 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. (Veon) med verksamhet på 13 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 214 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2016), en omsättning på 131 miljarder norska kronor (2016) och cirka 36 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com