Gå direkt till innehåll
Telenor och hjärnforskaren Katarina Gospic presenterar WORKFULNESS

Pressmeddelande -

Telenor och hjärnforskaren Katarina Gospic presenterar WORKFULNESS

Nytt utbildningsprogram för att motverka teknikstress och ineffektivitet på arbetsplatser

Teknikanvändning utan tydliga riktlinjer skapar problem på svenska arbetsplatser: 8 av 10 arbetstagare stör sig på att kollegorna kollar mobilen under mötestid – samtidigt som 7 av 10 erkänner att de gör likadant själva.
Som första mobiloperatör initierar Telenor ett utbildningsprogram – WORKFULNESS – som ska hjälpa företag och medarbetare att skapa en sund och hållbar digital arbetsmiljö. Programmet är framtaget i samarbete med hjärnforskaren Katarina Gospic.

– Digitaliseringen har revolutionerat våra arbetssätt men vi ser nu ett stort behov hos svenska företag att hantera tekniken på ett mer effektivt sätt. Som operatör känner vi också ett ansvar att lyfta och driva frågan. Vi är en del av digitaliseringen och därför måste vi också bidra till att hjälpa företag att skapa en sund digital arbetsmiljö, säger Andreas Kristensson, ansvarig för innovation och affärsutveckling hos Telenor Företag, som ligger bakom initiativet Workfulness.

Nya teknikvanor skapar stress – och irritation
En Sifo-undersökning med drygt 1000 svenska arbetstagare, gjord på uppdrag av Telenor, visar tydligt att vårt konstanta ”on-läge” skapar stress. Drygt 8 av 10 (83 %) arbetstagare känner behov av att svara omedelbart på inkommande samtal, sms och mail under arbetstid. Majoriteten tror dessutom att ständig tillgänglighet och multitasking är egenskaper som deras arbetsgivare värdesätter.

Siffrorna tyder också på att tekniken lätt blir till irritationsmoment, inte minst i mötesrummen. Drygt 8 av 10 arbetstagare (83 %) säger att de blir störda när andra kollar och/eller använder sin mobil under ett möte. Samtidigt erkänner nära 7 av 10 (66 %) att de själva gör exakt så i samband med möten.

– Teknikavbrott och distraktioner i arbetet gör oss ineffektiva. Vi vet att störande ljud kan sänka vår prestation med upp till 66 procent och att det tar ungefär 25 minuter att återfå koncentrationen när vi blivit avbrutna. Det är helt nödvändigt för företag att bli medvetna om de här problemen och att göra något åt dem, säger Katarina Gospic, hjärnforskare.

WORKFULNESS – nytt utbildningsprogram för beslutsfattare och medarbetare
Begreppet Workfulness betyder ”sund digital arbetsmiljö” och är namnet på ett utbildningsprogram som Telenor Företag har initierat och tagit fram i samarbete med Katarina Gospic. Workfulness utgår från den senaste forskningen om hjärnan och ger konkret vägledning till såväl beslutsfattare som enskilda arbetstagare. (Se utdrag ur handboken ”Workfulness” nedan)

Telenors/Sifos undersökning visar att många arbetstagare är positiva till förändring och kan tänka sig att bryta gamla vanor. Så många som 9 av 10 (89 %) säger att de är öppna för helt mobilfria möten.

– De tekniska förutsättningarna för att jobba smart har aldrig varit bättre. Det finns mängder av lösningar för att hantera frånvaro, närvaro, vidarekoppla samtal och så vidare. Men vi vet att färre än hälften av våra kunder använder tjänsterna fullt ut. Drivkraften att ständigt finnas tillgänglig är större, säger Andreas Kristensson.

– Vi hjälper våra kunder att koppla upp, men vi måste också hjälpa dem att koppla ner, så att de kan koppla av. Det är ett kretslopp som måste fungera, avslutar Andreas Kristensson.

Telenor, som är Sveriges andra största leverantör av kommunikationslösningar till företag, kommer att rekommendera utbildningsprogrammet Workfulness till samtliga företagskunder med start 27 april 2015.

Exempel på tips till företagsledningar
(hämtade ur handboken ”Workfulness”)
Exempel på tips till enskilda arbetstagare
(hämtade ur handboken ”Workfulness”)
 • Sprid kunskap om varför det är viktigt med regler och policys för teknikanvändning.
 • Inför mobilfria möten.
 • Inför ljudlöst som standard.
 • Undvik mobilsamtal i öppna kontorslandskap.
 • Definiera förväntningar på tillgänglighet.
 • Uppmuntra medarbetare att använda de tekniska lösningar som finns på arbetsplatsen för att hantera och sortera information.
 • Stäng av mobiltelefonen och annan teknik i samband med möten.
 • Stäng av alla ljudsignaler på mobiltelefoner, datorer och annan elektronik under arbetstid.
 • Blockera alla distraherande pop up-fönster och push-notiser i datorn och mobilen.
 • Gå undan när du ska ringa eller blir uppringd.
 • Införa fasta, individuellt anpassade tider för mail, sms och mobilsamtal.
 • Lägg ifrån dig tekniken helt och hållet en stund varje dag. Hjärnan behöver vilopauser för att du ska kunna prestera på topp i viktiga jobbsammanhang.
83 procent känner behov av att svara omedelbart på inkommande samtal, sms och mail under arbetstid.   

83 procent blir störda när andra kollar och/eller använder sin mobil under ett möte.


83 procent blir störda när andra kollar och/eller använder sin mobil under ett möte.


Om undersökningen:
Undersökningen är utförd av TNS Sifo, på uppdrag av Telenor Företag, under perioden 26 mars-1 april 2015. Den bygger på intervjuer med 1001 svenska arbetstagare i åldern 20-65 år, samtliga använder mobiltelefon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Kristensson, Telenor Företag
Tel: 070-961 40 01
E-post: andreas.kristensson@telenor.com

Katarina Gospic
Tel: 073-974 40 26

Pressbilder på Andreas Kristensson och Katarina Gospic finner du här
Handboken ”Workfulness” finner du här
Läs mer om Workfulness här

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,8 miljarder kronor (2014) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 186 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2014), en omsättning på 107 miljarder norska kronor (2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com