Gå direkt till innehåll
Telenor levererar omfattande kommunikationsnätverk till St1

Pressmeddelande -

Telenor levererar omfattande kommunikationsnätverk till St1

St1 förvärvade Svenska Shell i december 2010 och såg då ett behov av hitta en enhetlig och framtidssäker infrastruktur för de 470 stationer som finns i Sverige och Norge, med avsikten att kunna erbjuda sina slutkunder säkrare kortköp.

Valet föll på Telenor Nordic Connect, vilken innebär att de norska och svenska stationerna samlas i ett gemensamt och säkert nätverk (WAN). St1 har även tecknat tilläggstjänsten Mobil Backup, vilken innebär automatisk backup av drivmedelsleverantörens WAN, via mobilnätet. I praktiken innebär detta att St1s kunder kan betala med kort även om det blir ett avbrott på den permanenta kopparanslutningen, eftersom trafiken då med automatik styrs över till 3G. Just Telenors mobila backup är helt integrerad med WAN:et, och är inte uppkopplad via internet med en VPN-tunnel, vilket innebär mycket hög säkerhet.

– Telenor kunde tillgodose våra höga krav på tillgänglighet med hjälp av 3G-backup för samtliga stationer. Telenor garanterar även bra servicenivåer och erbjuder goda möjligheter till felsökning och övervakning. Vi valde även tjänsten Service Management, vilken innebär att vi har tillgång till en dedikerad Service Account Manager för att bland annat optimera drift och affärsnytta, säger Jenny Regnér, IT-chef på St1 Energy AB.

Telenors Nordic Connect-lösning är ett resultat av de stora satsningar som Telenor Sverige har gjort på sitt datanät under senare år.

– Driftssäker mobilkommunikation är verksamhetskritisk för många företag och vi är mycket glada att St1 valt oss som leverantör. Vår omfattande nätutbyggnad och utbud av flexibla, skräddarsydda lösningar ska bidra till att utveckla våra kunders affär och alltfler intresserar sig nu för den här typen av nordiska lösningar för WAN, säger Mats Lundquist, Affärsområdeschef Telenor Företag.

 

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com