Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor får utökat kontrakt med Skanska

Skanska utökar sitt samarbete med Telenor genom att skriva ett ramavtal kring leverans av bredband, tv och telefoni till Skanskas nyproduktioner.

Skanska har sedan tidigare ett avtal med Telenor avseende leverans av kommunikation som tjänst som innefattar både telefoni och datanät. Nu väljer man att fördjupa samarbetet ytterligare genom det nya ramatalet som omfattar leverans av bredband, tv och telefoni till Skanskas nyproduktioner.

"Skanska har önskat en enhetlig process för att beställa bredbandstjänster till Skanskakoncernens bostadsutvecklingsprojekt och vi är väldigt glad över att Skanska valt att teckna ett ramavtal med oss och ser fram emot att kunna leverera bredband, tv och telefoni till de som flyttar in i Skanskas nyproduktioner", säger Jonas Jegerborn, chef Bredband & TV på Telenor

Avtalet är skrivit på 3 år och avser bredband, tv och telefoni. Ramavtalet omfattar både Bredbandsbolaget och Ownit, som ägs av Telenor. 

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com