Gå direkt till innehåll
Stor ökning av svenskars dataroaming i sommar

Pressmeddelande -

Stor ökning av svenskars dataroaming i sommar

I sommar använde varannan Telenorkund som åkte utomlands sin telefon för dataroaming. Det motsvarar en ökning med 50 procent sett till antal användare sedan samma period 2014 då endast en av tre kunder som åkte utomlands använde dataroaming. Än mer anmärkningsvärt är att dataförbrukningen för roaming ökade med 300 procent. Ökningen i användande följer en markant sänkning av roamingpriser och införandet av fasta priser i hela världen.

– Vi ser en liknande trend på alla europeiska marknader – tresiffriga ökningar i dataförbrukning när kunder åker utomlands. Samtidigt sker även en mindre ökning av röstsamtal. Tillväxten är ett resultat av våra initiativ på europeiska marknader som gör det mer prisvärt och enkelt att använda mobilen utomlands, men även ett resultat av att kunder behöver vara uppkopplade när de är på språng, säger Kjell-Morten Johnsen, Europachef på Telenor Group.

– En annan trend är att SMS-trafik sakta minskar jämfört med föregående år, vilket är en konsekvens av ökat smartphoneanvändande och därigenom alternativa tjänster för textmeddelanden, lägger han till.

Telenor Sverige har tagit en position på den svenska marknaden där syftet har varit att driva en ökning av roaming och i synnerhet dataanvändande. Detta har främst inneburit en tydlig prisledarposition, men även att som enda operatör på marknaden erbjuda fasta priser per dag för data i hela världen och därmed ta bort risken för prischocker.

– Vi har lanserat nya roamingpaket och tilläggstjänster på våra europeiska marknader vilket inte bara gjort roaming mer prisvärt utan även enklare och förutsägbart. Detta är bara början på vårt företagsövergripande roaminginitiativ som vi först tillkännagav under Mobile World Congress i Barcelona i mars i år, vars syfte är att ta bort oförutsedda kostnader för datatörstiga konsumenter som använder mobilen utomlands, säger Johnsen.


Fakta: Andra europeiska roamingtrender

Danskarna som har den sjunde högsta dataförbrukningen i världen verkar ta med sig sina surfvanor på semestern. Telenor Denmark visar en ökning av dataroaming med 120 procent under juli 2015 jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade röst-roaming med 8 procent medan SMS-trafik minskade med 6 procent. Sett till nätverken som flest danskar roamade i har de populäraste sommardestinationerna varit Sverige, Tyskland och Spanien.

Bulgarien vars semesterorter vid Svarta havet är attraktiva sommardestinationer såg en ökning av dataroaming bland besökare från andra länder. Bara i juli roamades det för 10 terabyte i Telenor Bulgarias nät, vilket motsvarar dataförbrukningen under 2014 års sju första månader. Bulgarerna själva ökade sin datakonsumtion utomlands med 240 procent och ringde 23 procent mer jämfört med föregående sommar.

I Ungern ser Telenor också en tydlig ökning i röstsamtal utomlands, orsakat av både besökare I Telenors nätverk och roaming i nät utomlands. Dataroaming har tredubblats till följd av besökare som kommer till Ungern såväl som ungerska Telenorkunder som åker utomlands till främst Österrike, Tyskland och Italien. Utanför Europa är de populäraste roamingdestinationerna bland ungrare Schweiz, Turkiet och USA. Ungerns besökare kommer från främst Rumänien, Slovakien och Tyskland.

I Montenegro och Serbien har dataanvändning mer än dubblats jämfört med 2014. De tre populäraste roamingdestinationerna bland Telenor Serbiens kunder är Montenegro, Bosnien, och Grekland. Telenor Montenegros kunder roamar å andra sidan helst i Serbien, Bosnien och Kroatien.

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,8 miljarder kronor (2014) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 186 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2014), en omsättning på 107 miljarder norska kronor (2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com