Gå direkt till innehåll
​Skärmsnacket viktigare än blommor och bin

Pressmeddelande -

​Skärmsnacket viktigare än blommor och bin

Skärmtid står högt på svenska föräldrars agenda. Att prata med barnen om sociala medier och Internet ses som väldigt viktigt av de allra flesta, och ämnet rankas idag som mer angeläget än samtalen om sex och samlevnad. Majoriteten har också regler för barnens skärmtid. Men bara en av tre föräldrar delar ett digitalt intresse med sina barn. Det visar en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Telenor.

I takt med att vår sociala samvaro allt mer sker online har skärmlivets spelregler seglat upp som ett vanligt samtalsämne bland barnfamiljer. Telenors undersökning visar att fler än sex av tio (62 procent) föräldrar tycker att det är väldigt viktigt att ha förtroliga samtal med barnen om sociala medier och beteende på Internet. Det rankas även som ett av de viktigaste samtalsämnena, före ämnen som sex och samlevnad och döden och strax efter mobbning och droger och alkohol.

- Resultatet speglar att våra barn växer upp i en digital värld och att den sociala samvaron och beteende på nätet blivit allt viktigare att adressera tidigt. Dessa samtal kan både tjäna till att rusta barnen för livet online och att som förälder få djupare insyn och förståelse. Även om vi inte har alla svaren idag så är det positivt att föräldrar tar sig an dessa frågor i nära dialog med barnen, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Varannan förälder har satt skärmregler 

Föräldrars vilja att utveckla strategier för barns skärmtid speglar sig också i att varannan förälder (55 procent) har satt upp skärmregler för sitt barn. Av dessa sätter fler än fyra av tio (44 procent) regler för en maximal skärmtid, samtidigt som regler utifrån skärmtidens syfte sätts av en dryg fjärdedel (28 procent). Mer än varannan förälder (56 procent) uppger att de har konflikt med barnen kring skärmreglerna minst en gång i månaden, medan 39 procent har det minst en gång i veckan.

- Vi tampas med något av en skärmtidsparadox. Många oroas över barnens skärmtid men inser samtidigt att det är en ofrånkomlig del av vardagen och en dörr in till vänner, gemenskap och kunskap. Ramar och regler är bra för att ta sig an detta. Det handlar då inte bara om att begränsa tiden, utan att hitta uppmuntrande former för hur och när man vill att skärmarna ska användas, säger leg. psykolog Anne Grefberg.

Delade digitala intressen en väg framåt

Undersökningen visar att de föräldrar som är mest positiva till den digitala kommunikationens påverkan på familjelivet är de som delar ett digitalt intresse med sitt barn. De ser fler fördelar med skärmtiden och tycker i högre utsträckning att den leder till mer kontakt och bättre kommunikation med barnen. Men trots att skärmarna blivit ett vanligt inslag i familjelivet, så är det enbart var tredje (34 procent) svensk förälder som delar ett digitalt intresse med sitt barn. Minst vanligt är det bland yngre föräldrar.

- Undersökningen tyder på att yngre föräldrar inte verkar vara lika bra på att hitta gemensamma digitala intressen med sina barn, oavsett ålder på barnen. Men vi har mycket att vinna på att skapa dessa kontaktytor i ett tidigt skede. Det kan ge en arena för samtal och större förståelse för barnens digitala verklighet - ett område där barnen också kan lära oss vuxna väldigt mycket, säger Anne Grefberg.

För mer information, vänligen kontakta

press@telenor.se, 08-410 100 40

Om Skärmlivsrapporten och undersökningen
Telenors Skärmlivsrapport del 2, Från skärmstrid till kvalitetstid, utforskar svenskarnas digitala liv och dess inverkan på våra familjerelationer och beteenden. Den kvantitativa undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av Telenor. Totalt har 2 003 internetintervjuer genomförts mellan 29 januari och 10 februari 2019, varav 475 personer är föräldrar till barn under 18 år. Resultaten är riksrepresentativa. Webbintervjuerna är genomförda inom ramen för en slumpmässigt rekryterad panel. Läs mer på: www.telenor.se/skarmlivet

Utdrag ur undersökningen:

Samtal om sociala medier och Internet
Det är väldigt viktigt att ha samtal om skärmlivet med sina barn, det tycker en klar majoritet av svenska föräldrar.

 • 62 procent av föräldrar instämmer i hög grad i påståendet ”Jag tycker det är viktigt att ha djupa samtal med mitt barn om sociala medier och beteende på Internet”.
 • Föräldrars svar på frågan ”Vilka av följande samtal tycker du är viktigast att ha med ditt barn?
  Rangordna från 1 till 5.”

  1. Mobbning
  2. Droger och alkohol
  3. Sociala medier och beteende på Internet
  4. Sex och samlevnad
  5. Döden

 • Föräldrars förståelse för vad barn gör på Internet är tätt sammankopplat med oro. Ungefär lika många som upplever att de känner till vad deras barn gör på Internet anser att de inte är oroliga för sitt barns skärmvanor.

- 73 procent av föräldrar känner i stor utsträckning till vad deras barn gör på Internet
- 68 procent är inte oroliga för vad deras barn gör och tar del av på Internet
- 27 procent av föräldrar är oroliga för vad deras barn gör och tar del av på Internet
- 20 procent känner i liten utsträckning eller inte alls till vad deras barn gör på Internet

Skärmregler
Idag har en majoritet av svenska föräldrar någon form av skärmregler för sina barn. De föräldrar som inte har några skärmregler känner i mindre utsträckning till vad deras barn gör på Internet än de som har regler.

- 55 procent av alla föräldrar har regler kring skärmvanor för sina barn.
- 44 procent av föräldrar sätter skärmregler utifrån en maximal tid för all skärmanvändning.
- 38 procent tillåter upp till en timme, 34 procent tillåter upp till två timmar, 18 procent tillåter mer än två timmar
- 28 procent av föräldrar sätter skärmregler utifrån användning eller syfte med skärmtiden
- 52 procent har satt regler mot skärmanvändning vid matbordet

De som har skärmregler känner i större utsträckning till vad deras barn gör på Internet:

- 82 procent av de som har skärmregler känner i stor utsträckning till vad barnen gör.
- 64 procent av de som inte har skärmregler känner i stor utsträckning till vad barnen gör.
- 56 procent av föräldrar har konflikter med sitt barn angående regler för skärmtid minst en gång i månaden. 39 procent har det minst en gång i veckan.

Digitala intressen
Undersökningen visar att de föräldrar som är mest positiva till den digitala kommunikationens påverkan på familjelivet också delar digitala intressen med sina barn.

 • 34 procent av alla föräldrar delar ett digitalt intresse med sitt barn
  - 29 procent av föräldrar i åldern 18-39 år
  - 37 procent av föräldrar i åldern 40-49 år
  - 48 procent av föräldrar i åldern 50-64 år
 • Föräldrar som delar ett digitalt intresse med sitt barn ser fler fördelar med skärmtiden jämfört med de som inte delar ett digitalt intresse med sitt barn. De anser i högre utsträckning att digital kommunikation bidrar till mer kontakt med barnen, mer insyn i deras vardag och gör det enklare att kommunicera med barnen
 • 17 procent av de som delar digitalt intresse med sitt barn anser att digital kommunikation lett till mer kontakt med barnen, jämfört med 8 procent av de som inte delar ett digitalt intresse. 24 procent av de som delar ett intresse anser att det lett till mindre kontakt, jämfört med 31 procent av de som inte gör det.
 • 20 procent av de som delar digitalt intresse anser att digital kommunikation lett till mer insyn i barnens liv, jämfört med 14 procent av de som inte delar ett digitalt intresse. 22 procent, respektive 23 procent, av de som delar och inte delar digitalt intresse anser att digital kommunikation lett till mindre insyn i barnens liv.
 • 21 procent av de som delar digitalt intresse anser att digital kommunikation lett till att det blivit lättare att kommunicera med sitt barn, jämfört med 12 procent av de som inte delar ett digitalt intresse.

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2018) och har cirka 1 600 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 173 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 110,4 miljarder norska kronor (2018) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com