Gå direkt till innehåll
Open Universe tecknar avtal med Com Hem

Pressmeddelande -

Open Universe tecknar avtal med Com Hem

Com Hem har tecknat rikstäckande tjänsteleverantörsavtal med Telenor Sveriges kommunikationsoperatör Open Universe. Därmed får privatpersoner och företag i fastigheter och stadsnät med öppet fibernät från Open Universe möjligheten att välja mellan olika tjänster från Com Hem.

Open Universe skapades med ambitionen att bli en ledande kommunikationsoperatör med marknadens bredaste tjänsteutbud. Som en konsekvens av förvärvet av Open Net driver Open Universe nu 37 stadsnät och kan erbjuda tjänster till drygt 100 000 slutkunder.

–  Vårt mål är att säkra ett brett utbud av tjänsteleverantörer med triple-play utbud i de öppna fibernäten och att erbjuda våra kunder avancerade bredbandstjänster. Avtalet med Com Hem är ett viktigt steg i det arbetet säger Seth Ryding, chef för Open Universe.

–  Vi har som ambition att nå så många som möjligt med vårt innehåll oavsett vilken   infrastruktur som används – förutsatt att det finns en fungerande kommersiell modell och att kvaliteten mot våra kunder är hög. Vi vill arbeta med kommunikationsoperatörer som erbjuder relevanta kundbaser, god kvalitet och rättvisa villkor för oss som tjänsteleverantör. Alla dessa punkter uppfyller Telenor och Open Universe på ett mycket bra sätt och vi är glada att ha det här avtalet på plats, säger Stefan Trampus, marknads- och försäljningsdirektör på Com Hem.

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,3 miljarder kronor (2012) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter