Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Över 15 000 i Sundsvall får stabilare 4G

Idag aktiverar Telenor och Tele2 ytterligare 4G-kapacitet runt landets järnvägar. I den tidigare skyddszon som upprättades bor det 1.7 miljoner svenskar som nu får tillgång en bättre surfupplevelse. Motsvarande siffra för Sundsvall är 15 000 invånare. Förbättringen möjliggörs då kapaciteten på de låga frekvensbanden fördubblas.

Från och med idag aktiveras 4G i ett av de två låga frekvensbanden, 900MHz-bandet, på ytterligare 256 sändare över hela landet. Dessa sändare har tidigare inte kunnat aktiveras på grund av risk för störningar på tågoperatörernas eget mobilsystem GSM-R. Efter ett intensivt arbete hos Trafikverket och tågoperatörerna med att installera skyddsfilter får nu de 1.7 miljoner svenskar som är bosatta inom den tidigare skyddszonen på 400 meter från en järnväg tillgång till mer kapacitet i de låga frekvensbanden. Parallellt med installationerna på tågen har mobiloperatörerna installerat ett stort antal sändarfilter för att dämpa de delar av mobilsignalerna som inte tågens skyddsfilter kan skydda mot. Sändarfiltren påverkar varken täckning eller kapacitet negativt.

- De låga frekvenserna i 4G är väldigt viktiga för oss för att skapa en stabil 4G-upplevelse för våra kunder. Järnvägarna går genom stadskärnorna över hela Sverige, där det bor väldigt mycket människor. Från och med idag fördubblar vi kapaciteten i de låga banden. Det är som att öppna ytterligare en fil på motorvägen, säger Patrik Nilsson nätexpert på Telenor.

Telenor ser att den ökade kapaciteten, i den tidigare skyddszonen, som aktiveringen innebär kommer att ge en bra effekt för alla kunder som använder sina telefoner i hemmet eller på tåg, där mottagningsförhållandena oftast är lite sämre. Som användare behöver man inte göra något för att ta del av ökningen då frekvenserna har använts i flera år utanför skyddszonen och redan stöds av telefonerna idag.

- Det känns otroligt bra att vi äntligen kan ge våra kunder bosatta i områdena och alla tågresenärer full tillgång till vårt 4G-nät. Bara i Sundsvall kommer över 15 000 människor få tillgång till en bättre surfupplevelse, Patrik Nilsson nätexpert på Telenor.

Telenor driver tillsammans med Tele2 ett rikstäckande 4G-nät som idag täcker 99.5% av Sveriges befolkning. Bolagen fortsätter att bygga ut nätet för att nå det uppsatta målet, att täcka 90% av Sveriges yta. Fortsättningsvis kommer man att direkt vid driftsättning att aktivera alla låga frekvenser på nya basstationer i det tidigare skyddsområdet.

Ämnen

Taggar

Regioner


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com