Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nyckeltal från Telenor Sveriges kvartalsrapport Q2 2015

Telenor Sverige AB presenterade idag nyckeltal för det andra kvartalet 2015. Telenor redovisar en ökning av omsättningen med fyra procent jämfört med andra kvartalet förra året. Stora tillfälliga kostnader från den sista integrationen av Tele2:s fastnätsverksamhet samt en kraftig sänkning av roamingpriser resulterade i att EBITDA minskade med 7 procent jämfört med samma period föregående år.

Kommentar från Patrik Hofbauer, vd för Telenor Sverige:

Vi visade god tillväxt under andra kvartalet med ökade intäkter på fyra procent. Vi ser att fler kunder förlänger sina abonnemang och väljer att stanna kvar som kunder hos Telenor. Detta är mycket viktigt och ett resultat av ett medvetet arbete med kundnöjdhet. Den utvecklingen har även drivit på försäljningen av mobiltelefoner vilket starkt bidrar till den ökade intäkten.

Vår ambition att pressa roamingpriserna har gett effekt i form av att fler konkurrenter har följt efter med prissänkningar. Vi ser även en markant ökning i dataroaming, men det finns fortfarande mer arbete att göra med att få mobilkunderna att våga använda mobilerna utomlands. Då användandet ännu inte anpassats fullt till de fasta lägre roamingpriserna påverkar de lägre marginalerna vårt resultat negativt. Under det andra kvartalet har vi även lagt ett av de största integreringsprojekten i Telenor Sveriges historia bakom oss i uppköpet av Tele2:s fastnätsverksamhet. Som följd av att vi välkomnat mer än 300 000 kunder till Bredbandsbolaget har vi gjort avsevärda investeringar i vår kundservice vilket också bidragit till ett lägre resultat. Bredbandsbolaget kommer nu tillåtas satsa helhjärtat på att stärka erbjudandet, servicen och kundnöjdheten under andra halvåret.

Under andra kvartalet har investeringarna i vårt mobilnät fortsatt i hög takt, vilket ökat kundernas tillgång till 4G-nätet ytterligare och närmat oss målet att göra frågan om täckning ointressant för kundernas val av operatör. För Bredbandsbolaget ser vi en fortsatt stark utveckling i antal fiber och IP-TV-kunder. Samtidigt sker en oundviklig minskning av antalet DSL-kunder följt av att kopparnätet monteras ned och tillgången till fiber ökar.

Under det gångna kvartalet har vi även färdigställt en ny effektivare organisation, med större kundfokus. Till den nya ledningsgruppen, som består av hälften kvinnor och hälften män, har vi gjort starka rekryteringar i bland andra Ulrika Steg som affärsområdeschef för Channels och Marek Slacik som affärsområdeschef för Konsument vilka båda blir centrala för nå vårt mål om att få branschens nöjdaste kunder.

Finansiella nyckeltal Q1 2015

Telenor Sverige (MSEK) Kv2 2015 Kv2 2014 Kv1 2015 2014 2013
Omsättning mobilt 2 420 2 267 2 378 9 360 9 217
Omsättning fastnät 830 858 827 3 410 2 945
Omsättning Telenor Sverige 3 250 3 125 3 205 12 770 12 162
EBITDA Telenor Sverige 908 979 917 3 799 3 620
Antal abonnenter Mobilt ('000)
Totalt 2 480 2 473 2 486 2 509 2 484
- Kontantkort 232 279 232 254 299
AMPU (min) 342 306 332 312 281
ARPU (SEK) 225 225 222 223 227
Antal abonnenter Fastnät ('000)
Telefoni 269 331 290 311 277
Internet 638 656 637 642 530
TV 490 517 517 520 284

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,8 miljarder kronor (2014) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 186 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2014), en omsättning på 107 miljarder norska kronor (2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com