Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nyckeltal från Telenor Sveriges kvartalsrapport Q1 2015

Telenor Sverige AB presenterade idag nyckeltal för det första kvartalet 2015. Telenor redovisar en ökning av EBITDA på två procent jämfört med motsvarande period förra året samt en ökad intäkt per kund på konsumentsidan. EBITDA för första kvartalet 2015 uppgick till 28,6 procent.

Kommentar från Patrik Hofbauer, vd för Telenor Sverige:

Vi hade ett bra första kvartal där vi kunde se att våra intäkter ökade med fem procent och att vår EBITDA ligger två procent över motsvarande period 2014. Stark försäljning av mobiltelefoner har bidragit till intäktsökningen där vi ser att trenden med att kunderna vill köpa abonnemang och mobil vid samma tillfälle fortsätter. Vi presenterade vid årsskiftet marknadens överlägset lägsta roamingpriser som inledningsvis bidragit till minskade intäkter enligt plan. Användandet av dataroaming ökar, men vi har en uppgift framför oss att informera kunderna om de bättre priserna för framförallt surf i utlandet så att de vågar börja använda mobilerna på resan. Under första kvartalet har vi också gjort stora investeringar i vårt mobilnät, som ökar kundernas tillgång till 4G-nätet, för att svara mot den ökade efterfrågan på mobildata. Vi har kommit en bra bit på vägen i vårt mål att göra frågan om täckning ointressant för kundernas val av operatör. Investeringarna i vårt nät har ökat jämfört med förra året, vilket gett oss ett fem procents lägre kassaflöde jämfört med första kvartalet 2014. Det är kritiskt för oss att omsätta den ökade dataanvändningen till ökade intäkter för att kunna fortsätta investera i mobilnätet.

För Broadband & TV ser vi en stark utveckling i antal fiberkunder samtidigt som DSL-kundbasen minskar i takt med ökad tillgång till fiber i Sverige. Vi har gjort stora investeringar för att åtgärda överbelastningsproblemen inom kundservice som uppstått till följd av migreringen av de 350 000 kunderna från Tele2. Det här har naturligtvis medfört kostnader under första kvartalet, men givet vårt fokus på kundnöjdhet har det varit väl investerade pengar. Jag tycker att hela Broadband & TV har gjort ett imponerande arbete med att rätta till den här utmanande situationen och vi kan nu se att Bredbandsbolagets kundservice inom kort kommer att leva upp till företagets normala nivå. Bra fokus och tydlig målstyrning har hjälpt oss i detta arbete och våra mätningar visar att vi är på rätt väg gällande kundnöjdhet igen, även om vi har en bit kvar till målet – att återigen ha Sveriges bästa kundservice och de nöjdaste kunderna.

En ny organisation kommer att göra oss mer effektiva samt tillåta oss att fokusera ännu mer på våra kunder och under kvartalet har vi utvecklat vårt kunderbjudande ytterligare med Try, Flex, Change.

Finansiella nyckeltal Q1 2015

Telenor Sverige (MSEK) Kv1 2015 Kv1 2014 Kv4 2014 2014 2013
Omsättning mobilt 2 378 2 207 2 514 9 360 9 217
Omsättning fastnät 827 853 852 3 410 2 945
Omsättning Telenor Sverige 3 205 3 060 3 366 12 770 12 162
EBITDA Telenor Sverige 917 901 848 3 799 3 620
Antal abonnenter Mobilt ('000)
Totalt 2 486 2 473 2 509 2 509 2 484
- Kontantkort 232 285 254 254 299
AMPU (min) 332 293 352 312 281
ARPU (SEK) 222 223 225 223 227
Antal abonnenter Fastnät ('000)
Telefoni 290 340 311 311 277
Internet 637 658 642 642 530
TV 517 521 520 520 284

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,8 miljarder kronor (2014) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 186 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2014), en omsättning på 107 miljarder norska kronor (2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com