Gå direkt till innehåll
Ny undersökning med lärare: Ökande problem med nätkränkningar bland elever

Pressmeddelande -

Ny undersökning med lärare: Ökande problem med nätkränkningar bland elever

Elaka kommentarer, olovliga bildpubliceringar och hot. Över hälften av alla mellan- och högstadielärare i Sverige uppger att skolan de jobbar på har problem med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna. Fler anser att problemen blivit vanligare än tvärt om. Samtidigt tyder resultaten på att mörkertalet är stort och att de flesta fall av nätmobbning aldrig kommer till lärarnas kännedom.

Över hälften av alla mellan- och högstadielärare (54%) uppger att skolan där de arbetar har problem med nätkränkningar eller nätmobbning bland eleverna. Ju högre upp i årskurserna man kommer desto vanligare blir det. Det visar en ny undersökning med 1 500 mellan- och högstadielärare som Lärarbarometern har gjort på uppdrag av Telenor. Enligt lärarna rör det sig främst om kränkande kommentarer i sociala medier men även om olovlig publicering och delning av bilder och filmer, mobbning och hot.

– Vi vet från våra tidigare undersökningar att tre av tio mellan- och högstadieelever har blivit utsatta för nätkränkningar det senaste året och att sju av tio vill prata mer i skolan om livet på nätet. Det indikerar att problemen är ännu större än lärarna känner till. Pedagoger på skolorna gör ett fantastiskt jobb för att handskas med detta men måste få förutsättningar att göra mer, säger Lina Sundqvist, ansvarig för Telenors initiativ Nätprat.

En av tre lärare (33%) uppger att det har blivit vanligare med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna de senaste två terminerna. Hälften tycker att det ligger på samma nivå.

För lite nätprat i skolorna
Fler än sju av tio lärare (75%) pratar med sina elever minst någon gång i månaden om nätmobbning och nätkränkningar. Sex av tio (64%) uppger att skolan de jobbar på proaktivt tar upp de här frågorna med eleverna minst en gång per termin. Men trots det kvarstår alltså stora utmaningar. Uppskattningsvis drygt 1 000 skolor (22%) uppger dessutom att deras skola aldrig eller sällan tar upp dessa frågor.

– Vi levererar internet till tusentals barn och skolor runt om i landet. Med det kommer ett ansvar. Med vårtlektionsmaterial Nätpratsläxan vill vi främja dialogen i skolan mellan vuxna och barn om livet online för att motverka mobbning och kränkningar, så att mobilen och nätet inte missbrukas utan förblir verktyg som skapar positiva möjligheter, säger Lina Sundqvist.

Nätpratsläxan - tar in nätpratet både hemma och i klassrummen
Telenor och den ideella organisationen Surfa Lugnt har lanserat det kostnadsfria utbildningsmaterialet Nätpratsläxan för årskurs 4-9 som en del av sitt initiativ Nätprat. Nätpratsläxan består av två lektioner och en läxa i form av ett digitalt quiz som barnen skapar om sitt liv på nätet och ger till sina föräldrar. Materialet går igenom allt från vilka konsekvenser nätkränkningar kan ge straffrättsligt till vad man gör om man ser att någon råkar illa ut på nätet. Nätpratsläxan är framtaget i samråd med lärare och elever och ska hjälpa skolor att förebygga nätmobbning och nätkränkningar.

För mer information, kontakta:
Telenor: press@telenor.se, 08-41 01 00 40
Lina Sundqvist: 0733 780 147, Lina.sundqvist@telenor.se

Undersökningens resultat i korthet:

  • Över hälften (54%) av alla mellan- och högstadielärare uppger att de har problem med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna. Åtta av tio (79%) uppger att de har erfarenhet av det.
  • En av tre lärare (33%) uppger att det har blivit vanligare med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna de senaste två terminerna. Hälften tycker att det ligger på samma nivå som året innan.
  • Tre av fyra lärare (75%) pratar med sina elever om deras digitala liv minst någon gång i månaden. Tre av tio (29%) pratar med dem minst en gång per vecka.
  • Fler än sex av tio lärare (64%) uppger att skolan där de jobbar proaktivt tar upp frågor om nätmobbning och nätkränkningar med eleverna minst en gång per termin. Var tjugonde lärare (4%) uppger att deras skola aldrig har arbetat proaktiv med dessa frågor och 18 procent att skolan bara tar upp det någon gång per år.
  • De flesta lärare (63%) har fått reda på fyra fall av nätkränkningar eller färre per läsår. Bara en av tio lärare (9%) uppger att de fått reda på mer än tio fall.
  • Bara hälften av lärarna (54%) uppger att skolan de jobbar på har en värdegrund eller riktlinjer för hur eleverna ska bete sig online. 24 procent säger att skolan inte har någon värdegrund.
  • Fyra av tio lärare (39%) tycker att det huvudsakligen är skolans eller lärarnas ansvar att motverka nätkränkningar under skoltid. Tre av tio (33%) tycker att det är föräldrarnas ansvar.
  • Sju av tio lärare (74%) anser att de behöver större digital kompetens för att möta kraven på skolan och göra ett bra jobb som lärare.
  • Endast fyra av tio lärare (40%) säger att de har större digital kompetens än sina elever. Var fjärde lärare (24%) anser att eleverna har större kompetens.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under juni-augusti 2017 av Enkätfabriken på uppdrag av Telenor. Totalt har 1 518 lärare som undervisar i årskurs 4-9 intervjuats. Undersökningen är representativ och genomförd via webbintervjuer i panelen Lärarbarometern, den största panelen i Sverige av sitt slag. Lärarbarometern innehåller alla olika kategorier av yrken inom skolan och består totalt av drygt 13 000 lärare. 

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag (Q4-2016) cirka 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 650 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13 miljarder kronor (2016) och har cirka 1600 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 24 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. (Veon) med verksamhet på 13 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 214 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4-2016), en omsättning på 131 miljarder norska kronor (2016) och cirka 36 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterat material