Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommentar med anledning av PTS analys av bredbandsmarknaden

Med anledning av Post- och telestyrelsens (PTS) analys av bredbandsmarknaden och konstaterande om fortsatta konkurrensproblem; Lars-Åke Norling, VD Telenor i Sverige kommenterar slutsatserna i analysen.

 

- Det pågår en återmonopolisering i tysthet av den svenska bredbandsmarknaden. Vi och många andra har länge varnat för detta och PTS slutsatser är ytterligare bevis för att TeliaSonera utnyttjar sin ställning på ett sätt som påverkar Sveriges bredbandskunder negativt. PTS konstaterade redan för ett år sedan att dessa problem fanns. Nu måste man ta sitt ansvar och snabbt gå från ord till handling genom att öka trycket på TeliaSonera att uppfylla löftena om likabehandling. Ju längre tid som går utan fungerande reglering, desto närmre en återmonopolisering kommer vi, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor i Sverige.

Bland de åtgärder som föreslås ingår inte reglering av kanalisation, de nedgrävda rör i marken som är avsedda för koppar- och fiberkablar.

 

- Jag ställer mig frågande till att PTS inte anger reglering av kanalisation som en åtgärd för att komma tillrätta med problemen. Vidare är det bra att PTS konstaterar att kommuner måste agera konkurrensneutralt, men det är viktigt att inte flytta fokus från det verkliga problemet, nämligen TeliaSoneras agerande, säger Lars-Åke Norling.


 

Analysen kan läsas i sin helhet på: www.pts.se.


 

 


 

 


 

För mer information, kontakta: Presstjänsten, 08-41 00 75 55


 

 


 

Om Telenor


 

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.


 

 


 

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

 

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter