Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-kommissionen vill se tuffare krav på TeliaSonera - Telenor kommenterar kommissionens yttrande

Telenor välkomnar att EU-kommissionen ställer sig bakom Post- och telestyrelsens (PTS) förslag att även fiber ska omfattas av regleringar och att kommissionen också uppmanar PTS att reglera kanalisationen i TeliaSoneras nät.

 EU-kommissionen lämnade den 19 april 2010 sina synpunkter på PTS förslag till nya regler för marknaden för nätinfrastruktur. Kommissionen ställer sig bakom PTS förslag och vill se en reglering av svartfiber, som används för bredband. Detta väntas väsentligen bidra till utvecklingen av infrastrukturbaserad konkurrens i Sverige. Tidigare har endast det äldre kopparnätet varit reglerat, vilket tvingat den före detta monopolisten TeliaSonera att ge andra operatörer tillgång till detta nät. Allteftersom bredbandstjänster, till exempel för tv- och musik, ställer högre kapacitetskrav på bredbandet måste det gamla kopparnätet bytas ut mot fiber.

 – takt med att den tidigare monopolisten TeliaSonera byter ut koppar mot fiber blir tillgången till svartfiber allt viktigare. Att även fiber regleras är därför nödvändigt för att förhindra en återmonopolisering och säkra konkurrensen på bredbandsmarknaden, säger Ola Hanson, chefsjurist på Telenor Sverige.

 EU-kommissionen uppmanar även PTS att förutom koppar- och fibernäten även reglera kanalisationen i TeliaSoneras nät, vilket skulle ge andra operatörer rätt att lägga ned fiber i TeliaSoneras kabelrör. TeliaSoneras landsomfattande nätverk av kabelrör är ett arv från tiden då företaget var en statlig myndighet, Televerket. Kommissionen konstaterar att flera andra medlemsländer redan har infört en sådan reglering.

 – Vi förutsätter att PTS följer kommissionen och snabbt kompletterar sitt nuvarande förslag med en tydlig skyldighet för den förre monopolisten TeliaSonera att upplåta utrymme i sin kanalisation. Även Konkurrensverket anser att kanalisation bör regleras och har beklagat att PTS inte föreslagit det tidigare, säger Ola Hanson, chefsjurist på Telenor Sverige.

För mer information, kontakta presstjänsten, Telenor Sverige

08-41 00 75 55

Ämnen

Taggar


Om Telenor

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet. Telenor Sverige har idag 2100 anställda.  

Telenor är en av världens största mobiloperatör mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2009 omsatte Telenor cirka 107 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Relaterade nyheter