Gå direkt till innehåll
Barn positiva till mobilförbud i skolan

Pressmeddelande -

Barn positiva till mobilförbud i skolan

Fyra av tio 10-15-åringar har totalt mobilförbud på sina skolor. Av dem tycker över hälften att förbudet är bra. Det visar en undersökning som Novus har gjort med nära 1 200 elever i årskurs 4-9 på uppdrag av Telenor.

Bara sex procent av alla 10-15-åringar får använda sina mobiler i skolan hela tiden. 53 procent får använda dem men inte på lektionstid, och 40 procent har totalt mobilförbud i sina skolor. Av de som har totalt förbud tycker nästan sex av tio (57%) att förbudet är bra. Det visar Telenors undersökning.

– Anledningarna till mobilförbuden är flera och tycks variera mellan olika skolor, bland annat att öka elevernas arbetsro och få eleverna att röra sig mer på rasterna men också för att minska nätmobbning och nätkränkningar, säger Lina Sundqvist, ansvarig för kundtrygghet och initiativet Nätprat på Telenor.

I undersökningen uppger majoriteten av alla barn och unga att de känner sig trygga på nätet, men det finns fallgropar. Bland annat har tre av tio mellan- och högstadieelever (29%) fått något sårande, kränkande eller elakt skrivet till sig på nätet under det senaste året.

– För att komma tillrätta med nätkränkningar och nätmobbning tror vi inte att mobilförbud är en långsiktig lösning. I stället tror vi att det är avgörande att vi vuxna, som själva inte har vuxit upp med internet, engagerar oss mer i våra barns liv på nätet och blir mer närvarande på den digitala skolgården så att vi kan vara ett bra stöd för våra barn även där, säger Lina Sundqvist.

I september kommer Telenor och organisationen Surfa Lugnt, som en del av initiativet Nätprat, därför att lansera ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för årskurserna 4-9 för att få vuxna och barn att prata mer med varandra om livet på nätet – både hemma och i klassrummet.

Undersökningens resultat i korthet:

  • 6 procent av alla 10-15-åringar uppger att de får använda sina mobiler i skolan både under och utanför lektionstid. Bland högstadieeleverna är siffran 12 procent.
  • 53 procent av alla 10-15-åringar uppger att de bara får använda mobilerna utanför lektionstid. Bland högstadieeleverna är siffran 71 procent.
  • 40 procent av alla 10-15-åringar uppger att de har ett totalt mobilförbud på sina skolor. Av dem tycker 57 procent att förbudet är bra, 14 procent tycker att det är dåligt och 26 procent tycker att det är varken bra eller dåligt.
  • Tre av tio 10-15-åringar har fått något sårande, kränkande eller elakt skrivet till sig på nätet under det senaste året (29%). Siffran är högre bland 13-15-åringar (36%).
  • Nästan sex av tio (57%) har sett något på nätet som de uppfattat som våldsamt.
  • Drygt var tredje (35%) har någon gång skrivit något på nätet till en annan person som de inte skulle ha sagt ansikte mot ansikte.
  • Var femte (20%) har lagt upp en bild på sig själv eller andra på nätet/ i sociala medier som de ångrar. Siffran är högre för tjejer (22%) och 13-15-åringar (29%).
  • 73 procent uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga på nätet. 8 procent känner sig ganska eller mycket otrygga.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Telenor. Totalt har 1193 intervjuer med barn i åldern 10-15 år genomförts under perioden 22 juni – 6 juli 2016. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. För att se hela undersökningen, kontakta Telenors presstjänst. 

Om Nätprat
Nätprat är ett initiativ från Telenor för att främja samtalet mellan vuxna och barn om livet online, i syfte att motverka mobbning och kränkningar bland barn och unga på nätet. Nätprat går ut på att öka vuxnas kunskap om nätet och ungas digitala vardag och är en del av Telenors övergripande arbete med trygghet på nätet. I september 2016 kommer Telenor och Surfa Lugnt att lansera Nätprat för skolan – ett avgiftsfritt utbildningsmaterial för mellan- och högstadiet.

Om Surfa Lugnt
Nätverksorganisationen Surfa Lugnt har sedan 2005 arbetat för att höja vuxnas och skolans kunskaper kring ungas vardag på internet och inspirera dem att engagera sig i ungas nätvardag. Surfa Lugnt samlar myndigheter, företag och ideella organisationer och erbjuder experter inom internetsäkerhet i barn- och ungdomsfrågor samt en plattform för utbildningsinsatser mot föräldrar, lärare, pedagoger och andra viktiga vuxna. Läs mer på Surfalugnt.se.

Om Telenors trygghetsarbete
Telenor har sedan 2004 flera initiativ på sina 13 marknader med fokus att göra internet till en säkrare plats för barn, och ingår bland annat i den europeiska koalitionen ”CEO Coalition to make the Internet a better place for kids”. I Sverige samarbetar Telenor bland annat med ECPAT, NOA (f.d. Rikskriminalpolisen), Surfa Lugnt och Röda Korset.
Telenor tar aktivt ställning mot barnsexhandel och är sedan 2013 samarbetsföretag åt ECPAT. I år lanserade Telenor Sverige rapportknappen ”Telenor Safe Report” som gör det möjligt för användare att rapportera misstänkt barnsexhandel i mobilen, ett tips som automatiskt och anonymt går till ecpathotline.se. 2010 utvecklade Telenor, tillsammans med Röda Korsets ungdomsförbund, mobilchatten Jourhavande kompis. Samma år blev Telenor och Bredbandsbolaget även aktiva medlemmar i organisationen Surfa Lugnt. Telenor avslutade nyligen det fyraåriga skolprojektet Surf Academy där elever utbildats till internetambassadörer i syfte att utbilda sina egna lärare och lanserade hösten 2015 initiativet Nätprat. 

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40