Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Telenorkunder drabbade av oseriösa försäljare

Flera av Telenor Sveriges kunder kan mellan 2012 och 2015 ha drabbats av oönskade telemarketingsamtal. Samtalen har utförts från ett företag som inte haft något samarbete med Telenor eller sålt tjänster åt Telenor och varit möjliga på grund av otillåten kopiering av kunduppgifter från Telenor.

Den 5 maj 2012 kopierade en före detta anställd med särskild tillgång till Telenors system, kunduppgifter som använts för telefonförsäljning åt andra företag än Telenor från ett företag som inte heller varit auktoriserat av Telenor. Händelsen blev känd för Telenor under våren 2015 varefter ärendet polisanmäldes och kontakter togs med tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS).

Telenor ser allvarligt på det brott som begåtts och gärningspersonens respektlöshet mot våra kunders integritet och privatliv i sitt otillbörliga utnyttjande av personuppgifter för oetisk telefonförsäljning. Telenor arbetar för att främja en positiv försäljningskultur genom att främja kundnöjdhet framför kortsiktig profit, både hos egna säljare och återförsäljare. Telenor arbetar även aktivt med PTS och Telekområdgivarna för att stävja branschproblemet med oetiska försäljningsmetoder.

Telenor har polisanmält händelsen och polisen har beslagtagit alla kända kopior av kundregistret som nu är i förvar hos åklagare där det är sekretessbelagt. Sedan Telenor fått kännedom om händelsen har även en översyn av de interna accesserna till företagets system gjorts för att öka kontrollen ytterligare över de personer som ges tillgång och vilka befogenheter de har.

De kunder som är berörda kommer att bli kontaktade och behöver inte vidta några åtgärder. De som inte varit kunder hos Telenor den 5 maj 2012 omfattas inte av ärendet.

Ämnen