Gå direkt till innehåll
Kvinnor mer mobila än män

Nyhet -

Kvinnor mer mobila än män

En undersökning som Telenor låtit genomföra visar att svenska kvinnor på flera sätt har en mer mobil livsstil än män. Svenska kvinnor är dessutom bäst i Norden när det gäller att dra nytta av en mobil livsstil, främst när det handlar om att jobba mobilt och utföra vardagsärenden.

– Att ständigt vara uppkopplad och utnyttja teknikens möjligheter är idag en självklarhet, både på jobbet och privat. Vår undersökning visar att kvinnor använder internet för socialt umgänge, nöje och för att arbeta mobilt i större utsträckning än män, säger Georgi Ganev, affärsområdeschef konsument Telenor Sverige.

Nästan varannan kvinna använder sociala nätverk för att hålla kontakt med sin bekantskapskrets, att jämföra med endast en tredjedel av männen.

Undersökningen visar även att kvinnor är bäst på att utnyttja tekniken för att få ihop vardagen. 68 procent, högsta siffran bland de nordiska länderna, anger att de jobbar mobilt som ett sätt att själva bestämma när och var de vill jobba. Samma siffra för svenska män är 56 procent.

Fakta:

  • 41 procent av svenska kvinnor håller kontakt med sin bekantskapskrets via social nätverk, jämfört med 30 procent av männen.
  • 68 procent av de svenska kvinnorna använder mobil och bärbar dator för att få ihop vardagen jämfört med 56 procent av männen. Det är något högre än i Danmark och Norge, och väsentligt högre än Finland.
  • 79 procent av svenska kvinnor använder tjänster på Internet för att sköta vardagsärenden, motsvarande siffra för svenska män är 75 procent.
  • 65 procent av svenska kvinnor anser att de har mer nytta av att vara uppkopplade idag än för två år sedan.

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnenter (Q4 2010), en omsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och en arbetsstyrka på cirka 32 000 arbetsår. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com