Följ Telenor Sverige

​Telenor riktar kritik mot Skatteverket för missvisande information

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2018 19:45 CEST

Den 5 juli har både Telenor och Skatteverket gått ut med information till cirka 120 000 Telenor-kunder angående den legitimeringstjänst som Telenor använt sig av. Telenor anser att Skatteverkets information är missvisande och utelämnar viktig information om vilka personuppgifter som faktiskt överförts och hur dessa hanterats. Detta har lett till missuppfattningar bland kunder och felaktigheter i nyhetsrapporteringen.

– Vi är förvånade och bekymrade över Skatteverkets agerande, då vi från första början haft en öppen dialog för att tillsammans gå till botten med vad som hänt. Vi ser allvarligt på alla former av integritetsincidenter och anser att det är viktigt att ge en så fullständig och tydlig bild som möjligt gentemot våra kunder. Skatteverket har valt att utelämna information om vilken typ av uppgifter som faktiskt hämtats och använts. Till exempel har inga uppgifter om inkomst överförts, en utbredd missuppfattning som rapporterats flitigt i media, säger Patrik Hofbauer, VD för Telenor Sverige.

Detta har hänt:

  • Mellan den 15 maj – 7 juni har Telenor använt sig av en legitimeringstjänst (Identiway) för kunder som registrerat sig som betalningsansvariga på Mitt Telenor.
  • Legitimeringen genomfördes genom att kunden själv via tjänsten loggade in på Skatteverket med Bank-ID och gav sitt medgivande till Telenor att inhämta personnummer för att verifiera kundens identitet.
  • På grund av en felaktig inställning i tjänsten hämtades fler uppgifter än personnummer, exempelvis namn, adress och uppgift om make/maka. Uppgifterna som inhämtades från Skatteverket raderades omedelbart efter att felet upptäcktes.
  • Telenor har anmält incidenten till Datainspektionen. Inga uppgifter har spridits utanför Telenor eller Identiway och den enda personuppgift som använts av Telenor är kundens personnummer. Uppgifter så som inkomst, skatt eller deklaration har inte inhämtats.
  • Telenor har haft en dialog med Skatteverket för att reda ut det som skett. Vi har gjort en noggrann genomgång av tjänsten, vilka uppgifter som inhämtats och redovisat detta till Skatteverket.
  • Tjänsten har stängts ner, alla kunder som berörs har blivit kontaktade och har fått information via SMS och hemsidan www.telenor.se/id med svar på de vanligaste frågorna.

För mer information, besök www.telenor.se/id

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 680 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2017) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, med mer än 170 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 112 miljarder norska kronor (2017) och cirka 22 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com