Följ Telenor Sverige

Telenor kommenterar PTS strategiska agenda för 2010

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2009 09:17 CEST

 

Telenor Sverige och Telenor ASA har i dagarna lämnat in synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) strategiska agenda för 2010. Det viktigaste är att PTS nu avsätter resurser för att fullfölja planerna på effektivare reglering av TeliaSonera.

 

 

 

- Vi välkomnar insikten att det krävs mer detaljerade skyldigheter och sanktioner vid brott mot skyldigheterna för att vi ska nå likabehandling och effektiv konkurrens. Det är också bra att PTS insett att det krävs reglering av TeliaSoneras fibernät för att undvika en återmonopolisering av bredbandsmarknaden i Sverige. Nu krävs det att PTS avsätter de resurser som krävs för att omsätta ord i handling och se till att kommande beslut följs av TeliaSonera, säger Ola Hanson, Chefsjurist i Telenor Sverige.

 

- Det är när PTS fattat sina nya beslut som det verkliga jobbet börjar. Vis av erfarenheten kommer TeliaSonera använda sig av alla tänkbara juridiska knep för att hitta kryphål i den kommande regleringen, säger Ola Hanson.

 

PTS strategiska agenda för 2010 finns att tillgå på: www.pts.se.

 

För mer information, kontakta: Presstjänsten, 08-41 00 75 55

 

Om Telenor

 

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.

 

 

 

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).