Följ Telenor Sverige

Ökad risk för återmonopolisering av bredband - Telenor kommenterar PTS utkast till nya skyldigheter mot TeliaSonera

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2009 11:50 CEST

Telenor Sverige har lämnat in synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) utkast till beslut på marknaden för nätinfrastruktur, som bland annat omfattar svartfiber och kanalisation. PTS ambitioner är goda, men betydligt mer långtgående och tydligare skyldigheter måste till för att bryta återmonopoliseringen av den svenska bredbandsmarknaden.

- Vi är besvikna över att PTS inte tagit chansen att skapa bättre förutsättningar för en fungerande marknad. Den viktiga tillgången till kanalisation har man inte reglerat överhuvudtaget, och den föreslagna regleringen av fiber är långt ifrån tillräcklig. Utan tillgång till kanalisation och fiber förhindras bredbandsutbyggnaden, vilket i slutänden drabbar slutkunderna som inte får tillräckligt konkurrenskraftiga bredbandstjänster, säger Ola Hanson, Chefsjurist, Telenor Sverige.

- Vår uppfattning är att PTS har för lite resurser för det omfattande jobb man ska utföra. Befintliga resurser borde man fokusera på konkurrensfrämjande och mer aktiv tillsyn. Det är enda sättet att förmå TeliaSonera att sluta missbruka sin dominerande ställning, säger Ola Hanson.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten, Telenor Sverige: 08-41 00 75 55

Om Telenor
Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.
Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).