Följ Telenor Sverige

Nordiska företag allt mer mobila - ökad tillgänglighet och effektivitet bakom mobil trend

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2009 09:40 CET

 


 

En tredjedel av alla jobbsamtal görs utanför kontoret och en majoritet av nordiska företag erbjuder anställda e-post i mobiltelefonen. Anställda ser möjligheten till mobilt arbete som en naturlig del av en modern arbetsplats, medan arbetsgivare värdesätter tillgänglighet och effektivitet. Finländska företag är mest mobila medan svenska företag släpar efter både vad gäller mobil ambition och investeringsplaner; det är några av slutsatserna i Nordic Mobility Report 2009.

 

 

 

I Nordic Mobility Report - Business har 2 000 beslutsfattare och användare av mobilkommunikation i medelstora företag intervjuats om användningen av mobilt arbetssätt. Undersökningen har genomförts i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förutom användning och drivkrafter har investeringsplanerna undersökts; en majoritet av de tillfrågade företagen menar att lågkonjunkturen inte påverkar deras investeringar i kommunikation det kommande året.

 

- Allt fler betraktar möjligheten till mobilt arbetssätt som en naturlig del av ett modernt företag. Smarta, mobila tjänster ger en hög grad av flexibilitet och används både som ett sätt att öka kostnadskontroll och effektivitet, säger Mats Lundquist, Affärsområdeschef Företag, Telenor Sverige.

 

 

 

 Några slutsatser ur rapporten:

 

  • En tredjedel av alla jobbsamtal görs idag från någon annan plats än kontoret och en majoritet av nordiska företag erbjuder möjlighet för anställda att läsa sin e-post i mobiltelefonen, även om bara 3 av 10 utnyttjar möjligheten.

 

  • 6 av 10 beslutsfattare anger att de har ökat sina investeringar i mobilkommunikation de senaste två åren. Mest har den offentliga sektorn investerat, följt av tjänstesektorn.

 

  • 6 av 10 beslutsfattare uppger att konjunkturavmattningen inte påverkar investeringar i mobilkommunikation; en majoritet räknar med att investeringarna i mobilkommunikation kommer att hålla samma nivå eller öka under 2009, jämfört med 2008.

 

  • Hälften av de tillfrågade användarna uppger att de, trots tillgång till fast telefon, väljer mobilen när de ska ringa jobbsamtal.

 

  • 7 av 10 användare har en bärbar dator och var tredje dator är utrustat med mobilt bredband. En fjärdedel av användarna uppger att en del av deras arbete utförs utanför företagets väggar; 3 av 10 tror att detta kommer att öka ytterligare under de kommande två åren.

 

  • Cirka 9 av 10 beslutsfattare i Sverige, Norge och Danmark uppger ökad tillgänglighet som den främsta drivkraften för mobilt arbetssätt.

 

  • Nästan 7 av 10 beslutsfattare anger ökade krav från anställda som en drivkraft för mobilt arbetssätt. Ungefär lika många ser mobilt arbetssätt som ett sätt att spara tid eller öka effektiviteten.

 

 

 

  • 7 av 10 svenska beslutsfattare uppger att mobilt arbetssätt bidrar till en förbättrad miljö och en tredjedel väger in klimatpåverkan när de upphandlar kommunikationstjänster.

 

  • Finland är det land som utmärker sig, både när det handlar om framtidstro och konkreta satsningar som främjar ett mobilt arbetssätt. Finländarna leder klart i användning av mobila verktyg och tror också att behovet av mobilt arbete kommer att fortsätta öka under de kommande två åren.

 

Rapporten finns att ladda ned på: www.telenor.se/press.

 

För mer information, kontakta:

 

Presstjänsten, +46 8 41 00 75 55

 

 

 

Om Telenor

 

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2400 personer inom Telenor Sverige.

 

 

 

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).