Följ Telenor Sverige

Mobilen knappar in på julsnapsen

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 10:02 CET

Svenskarna väljer naturligt familj och vänner, julskinka, Kalle Anka och julklappar framför mobilen enligt en ny undersökning från Telenor. I alla fall under julen. Men varken mobil eller mobilsurf får det lugnt särskilt länge. När jultomten gjort sitt tar var tionde svensk chansen att kommentera sina julklappar via sms, mms, blogg, Facebook eller andra forum på nätet. Och i rankinglistan om vad som är viktigast på julen så knappar mobilen in på snapsen. 10 procent av svenskarna kan inte tänka sig en jul utan sin mobil, medan 12 procent av svenskarna inte kan tänka sig en jul utan snaps.

Julen är på många sätt mobil och större delen av Sveriges befolkning är inte långt ifrån sin mobil under helgerna. En av tio säger sig inte klara julen utan mobilen. Familj och släkt kommer på klar första plats, men mobilen hamnar på en sjätte plats. Och när jultomten lämnat rummet, uppger var tionde svensk att de kommer att kommentera sina julklappar via sms, mms, blogg, Facebook eller andra forum på nätet.

- Vi har gjort en undersökning för att se hur det mobila användandet ser ut under helgerna. Visst är vi glada över att intensiteten ökar på vissa områden, men jag kan också tycka att svenskarna gör helt rätt som till vissa delar tar paus i sin mobila kommunikation under julen, säger Jonas Lindström, marknadschef Konsument, Telenor Sverige.

Viktigast under julen (flera svarsalternativ möjliga):

  1. Familj/släkt
  2. Julskinka
  3. Julklappar
  4. Kalle Anka
  5. Snapsen
  6. Mobilen

Under julhelgerna är det SMS och Facebook som dominerar som forum för kommunikation. I målgruppen svenskar 18-65 år så använder fler Facebook än SMS (73 respektive 70 procent). Dock är det SMS som ökar mest under julhelgerna relaterat till normalt användande. 29 procent av de tillfrågade uppger att de kommer att SMS:a mer än vad de gör annars. Användande av sociala medier minskar under julhelgerna. 27 procent av de tillfrågade anger att de kommer att använda Facebook i mindre utsträckning än normalt och motsvarande siffra för Twitter är 32 procent.

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com