Följ Telenor Sverige

Kommentar med anledning av PTS förslag till nya skyldigheter på bredbandsmarknader

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2008 17:03 CET


Post- och telestyrelsen har idag offentliggjort nya förslag till nya skyldigheter när operatörer vill erbjuda bredbandstjänster via TeliaSoneras fiber- och kopparnät. Telenor välkomnar detta och räknar med en fullständig reglering på TeliaSoneras fibernät till nytta för Sveriges bredbandsanvändare.

Tillgång till fiber är helt centralt för utbyggnad av både mobilt och fast bredband, därför är PTS förslag ett steg i rätt riktning. Av erfarenhet vet vi att TeliaSonera nu kommer att göra vad man kan för att påverka beslut i frågan, men vi hoppas naturligtvis att PTS ska kunna fullfölja ambitionen i förslaget, säger Johan Lindgren, VD Telenor Sverige.

Det är viktigt att det blir en fullständig reglering av tillgången till TeliaSoneras fibernät. Annars riskerar vi en återmonopolisering av bredbandsmarknaden, till nackdel för bredbandskunder i hela Sverige som riskerar att behöva betala överpriser för sina tjänster, säger Johan Lindgren.

Förslagen lämnas idag till samråd med operatörerna som har till den 9 februari 2009 på sig att yttra sig.

För mer information, se www.pts.se eller kontakta:

Telenors Presstjänst, +46 8 41 00 75 55