Följ Telenor Sverige

Telenor och behandling av användaruppgifter vid användning av våra tjänster via WAP

Nyhet   •   Jan 28, 2015 15:00 CET

Telekomföretagens behandling av användaruppgifter uppmärksammades i TV4 idag i samband med en rättegång i Malmö. På Telenor vill vi vara tydliga med att vi inte sålt vidare listor med telefonnummer eller IP-adresser som påstås i inslaget.

Den tjänst, WAP-protokoll, som använts i det fall som beskrivs i inslaget är en gammal teknik som successivt fasats ut från branschen. Telenor tog bort tjänsten i december 2014. 

Under den tid som rättegången i Malmö avser (2012 – 2013) användes fortfarande WAP i begränsad utsträckning.

Vid användandet av WAP-tjänster förmedlades telefonnummer i direkt anslutning vid uppkopplingen, på samma sätt som vid ett röstsamtal eller ett SMS. Syftet var att underlätta för konsumenter att använda mobila internettjänster. Telenor har inte sålt några nummerlistor eller kopplat nummer till IP-adress som påstås i media.

I våra allmänna villkor har vi upplyst våra kunder om att telefonnumret kan synas vid WAP-kommunikation, avsnitt 9.6: ”Telenor kan inte hindra att numret (eller annan Kunduppgift) syns hos mottagaren vid SMS-, video-, MMS- och WAP-kommunikation samt betalsamtal.”

I tillägg har Telenor haft en tät dialog med Post- och telestyrelsen (PTS) om användandet av WAP-tjänster och tillsynsmyndiheten har varit nöjda med hur vi hanterat frågan.