Följ Telenor Sverige

Telenor kommenterar förslag till förbättrad bredbandskonkurrens

Nyhet   •   Okt 13, 2010 12:50 CEST

Sveriges kommuner och landsting, kommunikationsmyndigheten PTS och Konkurrensverket har i veckan publicerat ett gemensamt uttalande som syftar till att främja bredbandsutbyggnad och konkurrens i hela landet. Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige, kommenterar förslagen i uttalandet.

– Det är positivt att kommunerna får tydligare vägledning i frågan om bredbandskonkurrens givet att det funnits många olika tolkningar av hur man ska hantera denna fråga. Vi har i flera sammanhang lyft fram behovet av mer och bättre dialog och hoppas att SKL nu tar ett aktivt ansvar för att sprida dessa principer i landets alla kommuner, Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

I det gemensamma uttalandet föreslås att kommunerna kan bidra till en bra marknadsutveckling genom insatser på tre huvudområden: kommunerna som samhällsplanerare och företrädare för allmänna samhällsintressen, kommunerna som markägare och, i förekommande fall, kommunerna som ägare av bredbandsnät.

– Kommunerna har flera viktiga funktioner för bredbandsutvecklingen i Sverige och marknaden utvecklas snabbt. Därför är rekommendationen att varje år ompröva kommunernas egna bredbandsverksamheter utifrån konkurrensperspektiv särskilt viktig. Vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete med stadsnäten kring centrala frågor som främjar uthyrning och prissättning av fiber, säger Lars-Åke Norling.

Läs mer om kommunal bredbandsutveckling i rapporten: ”Kommunala bredbandsstrategier – Fem exempel på hur kommuner använt konkurrens och samverkan för att åstadkomma bredbandsutveckling”.  Rapporten finns att ladda ned på: http://www.telenor.se/privat/om-telenor/press/rapporter.html.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten, Telenor Sverige
08-41 00 75 55

Om Telenor

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet. Telenor Sverige har idag 2100 anställda.  

Telenor är en av världens största mobiloperatörer mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2009 omsatte Telenor cirka 107 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).