Följ Telenor Sverige

Förtydligande kring lagring av trafikuppgifter

Nyhet   •   Jun 09, 2014 10:27 CEST

Sveriges Radio Ekot rapporterar i dag att svenska operatörer fortsätter lagra trafikuppgifter. I rapporteringen framstår det som att Telenor påstått att vi slutar spara all form av trafikuppgifter. Eftersom detta inte stämmer vill Telenor förtydliga vilka uppgifter vi inte längre lagrar som en följd av att Datalagringsdirektivet ogiltigförklarades av EU-domstolen.

Bakgrunden till rapporteringen är att EU-domstolen i början av april 2014 ogiltigförklarade EU:s Datalagringsdirektiv eftersom domstolen ansåg att direktivet stred mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Som en följd av detta klargjorde vår svenska tillsynsmyndighet, Post- och telestyrelsen, att myndigheten såg stora svårigheter att tillämpa den svenska lagen.

För att värna våra kunders integritet beslutade Telenor då att upphöra med lagringen av trafikuppgifter enligt den datalagringsskyldighet som direktivet innebar. Det innebär i praktiken att vi slutat spara information om misslyckade samtal, information om den geografiska positionen när samtalet avslutats, samt att vi avsevärt förkortat tiden vi lagrar IP-adresser. Dessa förändringar trädde i kraft den 15 april 2014.

Att vi slutat lagra viss information innebär dock inte att vi inte sparar något alls. Operatörer har alltid sparat viss typ av information om vad som sker i våra nät. Detta görs för att uppfylla åtaganden mot våra kunder, det vill säga fakturering, avräkning och kontroll av nätets funktion och behörig användning. Dessa uppgifter omfattas dock av sträng tystnadsplikt. I vissa fall är en operatör skyldig att lämna ut uppgifter till rättsväsendet, vilket regleras i Lagen om elektronisk kommunikation, rättegångsbalken, inhämtningslagen, eller efter särskilda domstolsbeslut.

Sammanfattningsvis innebär detta att Telenor i dag agerar på samma sätt som vi gjorde innan datalagringsdirektivet fick genomslag i svensk lagstiftning 2012. Det är dock viktigt att betona att vi aldrig lagrar innehåll, t ex vilka hemsidor som besökts, innehåll i mail mm. Det gjorde vi inte tidigare och gör det heller inte i dag.

När vi den 14 april  i år tillkännagav att vi skulle upphöra efterleva datalagringsskyldigheterna ville vi förtydliga just detta, nämligen att vi skulle upphöra med sådan lagring som följde av EU:s direktiv. Vi påstod dock aldrig att vi helt slutat spara information och om någon uppfattat vårt uttalande på detta sätt beklagar vi det djupt.