Uih6vzyaffmmbpwsk8kg

Telenor utökar företags lagringsutrymme i molnet med ny tjänst från Microsoft

Nyheter   •   2014-11-04 09:30 CET

Idag förvarar många av företagens anställda viktig information, filer och bilder, digitalt på sin smartphone, platta, dator och/eller i lagringstjänster avsedda för konsumenter. För att stödja svenskarnas mobila arbetssätt, ge företagsanvändarna förbättrad säkerhet, backup och mer frihet utökar Telenor nu sin produktportfölj med molnbaserade lagringstjänsten OneDrive for Business från Microsoft.

Lxkjphtjjkhapo0ocadda

Ownit satsar på öppna fibernät

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:15 CEST

Bredbandsleverantören Ownit breddar sitt tjänsteutbud. Förutom FiberLAN kan Ownit nu även erbjuda kommunikationstjänster i öppna fibernät.

Uih6vzyaffmmbpwsk8kg

Telenor lanserar professionell och flexibel molnbaserad kundtjänst

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 09:16 CEST

Telenor Sverige lanserar en ny kundtjänstlösning som möjliggör en flexibel kundtjänst i molnet. Telenor Contact Center har utvecklats tillsammans med Intelecom, en av Europas ledande leverantörer av molnbaserade kommunikationslösningar till kontaktcenter och är anpassad för såväl mindre som större företag.

Kyjrypehiw7yyym6vakf

Telenor säljstartar iPhone 6 och iPhone 6 Plus

Nyheter   •   2014-09-18 19:27 CEST

Den 26 september säljstartar Telenor iPhone 6 och iPhone 6 Plus, Apples mest avancerade telefoner någonsin. Redan vid midnatt 19 september kan Telenorkunder förhandsboka sin telefon via www.telenor.se/iphone6. Telenors kunder kommer att kunna surfa i 4G-hastigheter både med iPhone 6 och iPhone 6 Plus.

Media-no-image

Telenor återupptar lagring av trafikuppgifter

Nyheter   •   2014-08-26 11:55 CEST

Telenor Sverige har beslutat att återuppta lagringen av trafikuppgifter enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) från och med midnatt 2014-08-26. 

I april 2014 ogiltigförklarades EU:s datalagringsdirektiv. Som en följd av det meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att myndigheten inte kunde utöva tillsyn av den svenska lagstiftning (Lagen om elektronisk kommunikation, LEK) som dittills reglerat datalagring. Telenor tolkade det som ett tydligt ställningstagande från PTS att LEK inte längre gällde och beslutade då att upphöra med lagringen av de aktuella trafikuppgifterna. Dessa förändringar trädde i kraft den 15 april 2014.

Sedan april har en statlig utredning och PTS förtydligat att svenska operatörer förväntas följa LEK, vilket innebär att vi är skyldiga att lagra de aktuella trafikuppgifterna. Därför har vi återupptagit lagringen från och med midnatt 2014-08-26.

Det finns i dag en pågående rättsprocess som kommer att avgöra huruvida LEK är förenlig med EU-rätten och därmed vilka lagringsskyldigheter vi operatörer har. Telenor tycker att det är viktigt att frågan får en rättslig prövning.

Telenor Sverige har beslutat att återuppta lagringen av trafikuppgifter enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) från och med midnatt 2014-08-26.

Läs vidare »
Nvvysi3c6gqnapmwoo17

AB Enköpings Hyresbostäder väljer Telenor och Open Universe

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 11:16 CEST

Telenor Sverige har genom sin kommunikationsoperatör Open Universe ingått ett avtal med AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) om leverans av öppet nät. Avtalet innebär att EHB:s cirka 3000 bostäder med omkring 10 000 boende får tillgång till moderna bredbandstjänster från ett brett utbud av tjänsteleverantörer. Avtalet löper över 7,5 år.

Rza2827d661utdwixtly

Telenor gör det möjligt för kunder att få ny mobiltelefon varje år – frikopplar mobilen helt från abonnemanget

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 10:01 CEST

Som första operatör i Sverige inför Telenor en helt ny affärsmodell, ”Telenor Change”, som gör det möjligt för kunder att växla in sin smarta mobiltelefon mot en helt ny redan efter ett års användning. Bytet sker kostnadsfritt och påverkar inte abonnemanget. Enda kravet för att få byta in mobilen är att den gamla är skadefri och fungerande, och är inhandlad den 17 juni 2014 eller senare.

E9bdrtilgi27mf0skaja

Samarbetet mellan BTH och Telenor ger resultat

Nyheter   •   2014-06-10 14:30 CEST

I oktober förra året skrev BTH och Telenor under ett samarbetsavtal kring utbildning och forskning. Nu, nio månader senare, kan vi skörda de första frukterna av det framgångsrika samarbetet. Media är välkommen att träffa representanter från BTH och Telenor.

Media-no-image

Förtydligande kring lagring av trafikuppgifter

Nyheter   •   2014-06-09 10:27 CEST

Sveriges Radio Ekot rapporterar i dag att svenska operatörer fortsätter lagra trafikuppgifter. I rapporteringen framstår det som att Telenor påstått att vi slutar spara all form av trafikuppgifter. Eftersom detta inte stämmer vill Telenor förtydliga vilka uppgifter vi inte längre lagrar som en följd av att Datalagringsdirektivet ogiltigförklarades av EU-domstolen.

Bakgrunden till rapporteringen är att EU-domstolen i början av april 2014 ogiltigförklarade EU:s Datalagringsdirektiv eftersom domstolen ansåg att direktivet stred mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Som en följd av detta klargjorde vår svenska tillsynsmyndighet, Post- och telestyrelsen, att myndigheten såg stora svårigheter att tillämpa den svenska lagen.

För att värna våra kunders integritet beslutade Telenor då att upphöra med lagringen av trafikuppgifter enligt den datalagringsskyldighet som direktivet innebar. Det innebär i praktiken att vi slutat spara information om misslyckade samtal, information om den geografiska positionen när samtalet avslutats, samt att vi avsevärt förkortat tiden vi lagrar IP-adresser. Dessa förändringar trädde i kraft den 15 april 2014.

Att vi slutat lagra viss information innebär dock inte att vi inte sparar något alls. Operatörer har alltid sparat viss typ av information om vad som sker i våra nät. Detta görs för att uppfylla åtaganden mot våra kunder, det vill säga fakturering, avräkning och kontroll av nätets funktion och behörig användning. Dessa uppgifter omfattas dock av sträng tystnadsplikt. I vissa fall är en operatör skyldig att lämna ut uppgifter till rättsväsendet, vilket regleras i Lagen om elektronisk kommunikation, rättegångsbalken, inhämtningslagen, eller efter särskilda domstolsbeslut.

Sammanfattningsvis innebär detta att Telenor i dag agerar på samma sätt som vi gjorde innan datalagringsdirektivet fick genomslag i svensk lagstiftning 2012. Det är dock viktigt att betona att vi aldrig lagrar innehåll, t ex vilka hemsidor som besökts, innehåll i mail mm. Det gjorde vi inte tidigare och gör det heller inte i dag.

När vi den 14 april  i år tillkännagav att vi skulle upphöra efterleva datalagringsskyldigheterna ville vi förtydliga just detta, nämligen att vi skulle upphöra med sådan lagring som följde av EU:s direktiv. Vi påstod dock aldrig att vi helt slutat spara information och om någon uppfattat vårt uttalande på detta sätt beklagar vi det djupt.

Sveriges radio Ekot rapporterar i dag om att svenska operatörer fortsätter lagra trafikuppgifter, i strid mot vad operatörerna tidigare sagt. I rapporteringen framstår det som att även Telenor påstått att vi slutar spara all form av trafikuppgifter. Eftersom detta inte stämmer vill Telenor förtydliga vilken typ av uppgifter vi inte längre lagrar.

Läs vidare »
Uarhhyhwchdihqwxsc1h

Patrik Hofbauer ny vd för Telenor Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 06:45 CEST

Patrik Hofbauer blir ny vd för Telenor Sverige. Han kommer närmast från rollerna som vd för Telenor Broadcast och Canal Digital. Telenor Sveriges nuvarande vd, Lars-Åke Norling, blir vd för Telenor Groups delägda mobiloperatör i Malaysia, DiGi.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • press@telenor.com
  • 08-41 01 00 40

Om Telenor Sverige

Telenor i Sverige

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, nära 700 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och har cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 176 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q2 2014), en omsättning på 26,8 miljarder norska kronor (Q2 2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Adress

  • Telenor Sverige
  • Katarinavägen 15
  • 116 88 Stockholm
  • Vår hemsida